Tagged: традиции

На мост между традициите 14

На мост между традициите

Някога четях тълковния речник всяка вечер преди да заспя. Беше огромен, с дебели жълти корици. Отварях наслуки на произволна страница и си събирах думи. “Екстензивен, емфаза, екскурс”. “Фабула, факел, фурнир”. Струваше ми се безкрайно...