Tagged: Тери Пратчет

4

Прочетено през февруари

Февруари беше много силен месец, откъм прочетени чудеса. В другите си измерения, както винаги, беше ужасен и се радвам, че свърши. Но сега ще си говорим за книги, и то за много хубави книги....