Tagged: плоски питки

8

Хляб и дъжд

Последната неделя беше натежала от дъжд, облаци и случайни слънчеви проблясъци. Миниатюрите се оказаха едва забележими, събрани в излежаване до късно, мокър дъждобран, разходка, кафене шоколадов кейк със сладолед, усмивка, красива книга и случаен...