Tagged: мисли

За жените, с любов 13

За жените, с любов

Когато бях ученичка, баща ми често ми задаваше въпроса дали “в ето тази ситуация, ако зависеше от мен” бих сложила началото на война. Представете си се в ролята на президент, премиер или главнокомандващ, който...