Заместителите

Заместваме истинсите пеперуди с изкуствени.

Живите цветя с пластмасови.

Разходките с телевизора или компютъра.

Толкова много заместители. Думите с мълчание. Захарта с аспартам. Стъпките с шум на автомобили. Поляните с мокети. Въздуха с цигарен дим. Чувствата със стихове.

Простотата отдавна няма място между стените на панелките ни. Обличаме се във верги от цветове и различни материи, ходилата ни загрубяват от твърдостта на кожените обувки. Душите ни се крият в лампи и променят светлината си.

Толкова много заместители, че понякога се чудя дали и моето място не е заело някое друго момиче, изкуствено, по-удобно, с кратък срок на годност. Вечер се чувствам като пресечено мляко с лош вкус, от което може да стане само извара (стига да знаеш рецептата).

Просто заместител, на който рано или късно му свършват батериите.

А ти как се чувстваш?

You may also like...

Leave a Reply